1. Informacje zasadnicze:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez zlecających usługę szkoleniową w związku z korzystaniem przez nich z zapisana szkolenia / kursy poprzez Serwis.

 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Centrum Kształcenia Zawodowego „Metalmag” z siedzibą w Piechowicach, ul Jaśminowa1 58-573 Piechowice, NIP: 6111533375, REGON: 022249478

 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych stosujemy wewnętrzne procedury/zalecenia/zasady postępowania, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Zwracamy uwagę na

zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i aktach prawa wspólnotowego.

 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Zlecających usługę szkoleniową oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy o przetwarzaniu danych osobowych.

 

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Zlecających usługę szkoleniową i ich zachowaniach w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje

- poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”.

 

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Zlecających usługę szkoleniową/kurs.

 

8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia/zapisu na szkolenie/kurs.

 

9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od nas i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis metalmag.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

13. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT

 

Polityka prywatności 

www.metalmag.pl