TERMINARZ DOSTĘPNY W

WIDOKU KOMPUTEWROWYM

CENTRUM KSZTAŁCENIA

ZADOWEGOWO

w Piechowicach.

Centrum certyfikowane

przez Sieć Badawcza Łukasiewicz -

Instytut Spawalnictwa, TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Terminarz kursów i szkoleń w 2022 r.

 

 

Lp

Nazwa kursu

Rozpoczęcie

dnia

Zakończenie

dnia

Zajęcia teoretyczne -ilość dni

Zajęcia praktyczne -ilość dni

Zajęcia praktyczne u pracodawcy

Czas trwania egzaminu -ilość dni

ilość dni ogółem Data egzaminu*

1.

Spawanie mikroplazmą

Wstępnie 21.01.2022

Według uzgodnień

stron

1

4

4

1

6

2

Ręczne cięcie plazmowe

Kwiecień, Wrzesień

Zależny od zgłoszeń

0,5

0,5

1

1

W razie potrzeby

0,5

0,5

2

2

3

Podstawowy kurs spawania blach i rur spoina pachwinowa metoda MAG(135)

Piątego dnia miesiąca

Według uzgodnień

stron

3

13

Nie

1

17

4

Uzupełniający kurs spawania blach spoina czołowa metoda MAG(135)

Siódmego dnia miesiąca

Według uzgodnień

stron

1,5

11,5

W razie potrzeby

1

14

5

Uzupełniający kurs spawania rur spoina czołowa metoda MAG(135)

Zależny od zgłoszeń

Zależny od zgłoszeń

1

11

W razie potrzeby

1

13

6

Podstawowy kurs spawania blach i rur spoina pachwinowa metoda TIG(141)

Piątego dnia miesiąca

Według uzgodnień

stron

3

11

Nie

1

15

7

Uzupełniający kurs spawania blach spoina czołowa metoda TIG(141)

Siódmego dnia miesiąca

Według uzgodnień

stron

2

10

W razie potrzeby

1

13

8

Uzupełniający kurs spawania rur spoina czołowa metoda TIG(141)

Zależny od zgłoszeń

Zależny od zgłoszeń

1

12

W razie potrzeby

1

14

9

Spawanie gazowe blach spoina czołowa (311)

Siódmego dnia miesiąca

Według uzgodnień

stron

4

12

Nie

1

17

10

Spawanie gazowe rur spoina czołowa(311)

Zależny od zgłoszeń

Zależny od zgłoszeń

1

12

 

1

14

11

Ręczne cięcie termiczne

Według zgłoszeń

Zależny od zgłoszeń

2

1,5

W razie potrzeby

0,5

4

12

Kontrola, konserwacja i naprawa sprzętu spawalniczego

Według zgłoszeń

Zależny od zgłoszeń

1

3,5

Nie

0,5

5

13

Podstawowy kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi spoiny pachwinowe(111)

Piątego dnia miesiąca

Według uzgodnień

stron

3

14

Nie

1

18

14

Uzupełniający kurs spawania blach elektrodami otulonymi spoiny czołowe(111)

Siódmego dnia miesiąca

Według uzgodnień

stron

2

15

W razie potrzeby

1

18

15

Uzupełniający kurs spawania rur elektrodami otulonymi spoiny czołowe(111)

Zależny od zgłoszeń

Zależny od zgłoszeń

1

16

W razie potrzeby

1

18

16

Szkolenie przygotowujące do weryfikacji uprawnień spawalniczych- spoiny pachwinowe

Zależny od zgłoszeń

Zależny od zgłoszeń

0

0,5

W razie potrzeby

0,5

1

17

Szkolenie przygotowujące do weryfikacji uprawnień spawalniczych- spoiny czołowe

Zależny od zgłoszeń

Zależny od zgłoszeń

0

2

W razie potrzeby

1

3

18

Rysunek techniczny -

czytanie rysunku w przemyśle

Marzec

Czerwiec

Październik

Zależny od zgłoszeń

3

0

Nie

1

4

19

Składanie konstrukcji

Zależny od zgłoszeń

Zależny od zgłoszeń

0,5

2,5

Nie

1

4

20

Prostowanie płomieniowe konstrukcji

Zależny od zgłoszeń

Zależny od zgłoszeń

0,5

1

Nie

0,5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga.

*Data egzaminu kwalifikacyjnego

podawana wstępnie.

Zwykle przyjmuje się pierwszy

dzień roboczy po

zakończeniu danego kursu.

Piechowice dnia 13.01.2022r.