A. Informacje dotyczące zgłoszeń z czasem oczekiwania na szkolenia/kursy spawania:

 

  1. Ukończone 18 lat.

  2. Zgłoszenie przez Formularz na stronie www//metalmag.pl lub na adres mail: szkolenia@metalmag.pl, o potrzebie ukończenia danego rodzaju kursu oraz wskazanie dogodnego terminu z Terminarza kursów na 2022r.

  3. Dostarczenie do Centrum Kształcenia Zawodowego „Metalmag” Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do:

- odbycia kursu spawania lub

- do pracy na stanowisku spawacza.

  1. Warunkiem zarezerwowania/zapisania na dany termin szkolenia jest wpłacenie zaliczki w kwocie 300,00zł ( trzysta złotych) na konto bankowego Centrum Kształcenia Zawodowego „Metalmag” Numer: 17 1020 2124 0000 8302 0160 7266

  2. Podpisanie kompleksowej Umowy pomiędzy Zamawiającym (Kursantem lub Pracodawcą) a Centrum Kształcenia Zawodowego „Metalmag”-Wykonawcą na przeprowadzenie szkolenia/kursu. Umowa zawiera rodzaj transakcji, obowiązki stron, cenę, warunki płatności, rodzaj otrzymywanych dokumentów po szkoleniu i egzaminie.

 

B. Zamówienie szkolenia/kursu bez oczekiwania.

 

  1. Ukończone 18 lat.

  2. Dostarczenie do Centrum Kształcenia Zawodowego „Metalmag” Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do:

- odbycia kursu spawania lub

- do pracy na stanowisku spawacza.

  1. Przybycie do Centrum Kształcenia Zawodowego „Metalmag” w Piechowicach,

zapoznanie się z warunkami transakcji, podpisanie Umowy, opłacenie za szkolenie. Szkolenie rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po dopełnieniu niezbędnych formalności.

Uwaga!

Istnieje możliwość negocjowania warunków transakcji oraz ceny jeżeli kandydat wykaże się na tyle umiejętnościami teoretycznymi i/lub praktycznymi, że pozwoli to na podjęcie stosownych decyzji.